ANMÄLAN ÄR BINDANDE

Har du anmält dig till mopedkursen är din anmälan bindande, vilket innebär att vi planerar och lägger ner tid och pengar på kursmaterial och tillhörande planeringsarbete för varje enskild kursdeltagare.

Avbokar du dig en vecka innan kursdag eller tidigare blir du debiterad på halva avgiften dvs du betalar 2300 kr. (tex kursdag 16 januari 2016 blir då lördag den 9 januari 2016 sista avanmälningsdagen). 
Därefter debiteras hela avgiften, dvs bokar du av dig 7 dagar eller senare innan kursdag så debiteras du för hela avgiften.