START

Redan från det att du har skrivit in dig och betalt kursavgiften får du kursmatrial och ett inlogg till elevcentralen, där du så snart som möjligt börjar med de teoretiska internetbaserade testerna.

ELEVCENTRALEN

KLicka på bilden för förstoring KLicka på bilden för förstoring

Steg 1

Väl inloggad, finner du en meny till vänster, där du klickar på moped. se bild till höger 

 

KLicka på bilden för förstoring KLicka på bilden för förstoring
Steg 2

Klicka på Körkortsfrågor. Se bild till höger.

 
KLicka på bilden för förstoring KLicka på bilden för förstoring

Steg 3

Väl inne på körkortsfrågorna finns det olika kategorier. Börja först med det översta momentet som då är Mopeden.
Klicka på PILEN bredvid knappen "starta test", (på bilden till höger är redan eleven färdig med momentet Moped, därav den gröna bocken istället för kanppen "starta test")
Klicka sedan på knappen översikt.
 

KLicka på bilden för förstoring KLicka på bilden för förstoring

Steg 4

När du nu har klickat på knappen översikt har du kommit in till instuderingsfrågorna som rör det valda ämnet, i detta fall mopeden.
moment mopeden har sammanlagt 38 instuderingsfrågor, samtliga frågor måste vara rätt besvarade för att bli godkänd. Om du skulle svara fel på en av frågorna, så får du avvakta med att rätta det svaret till nästa dag. testerna nollställs efter 00,00 varje dag.

När samtliga frågor är korrekt besvarade kommer det se ut som på bilden, grönmarkerade.
 

Klicka på bilden för förstoring Klicka på bilden för förstoring

Steg 5

När du är färdig med instuderingsfrågorna för moment mopeden, så klicka du på "starta" delprov.
Delprovet är ett test på tid som måste göras och bli godkänd på ett och samma försök. Det krävs 90% rätt bevarade frågor för att uppnå ett godkänt resultat.
När väl delprovet är godkänt, går du vidare till nästa moment, i detta fall Människan och miljön och börja om på översikten (steg 3) för Människan och miljön.

TEORETISK LEKTION

Samtliga teorilektioner är obligatoriska och måste genomföras aktivt av varje körkortsaspirant. Vi fördjupar oss inom olika ämnen som berör mopedutbildingen, mopeden som fordon och trafik.
Vi går igenom och fördjupar oss i dessa kategorier

1. Presentation av trafikskolan
2. Elevcentralen
3. Människan
4. Mopeden
5. Miljön
6. Trafikregler
7. Trafiksituationer
8. Krav på körkortsinnehavaren
 

PRAKTISK LEKTION

När teorin är nästintill är klar, är det dags för körlektionen. För att få genomföra den praktiska delen har vi som krav att samtliga instuderingsfrågor, delprov och repetitionen på elevcentralen skall vara genomförda och godkända, samt de teoretiska lärarledda lektionerna är fullgjorda.

När detta är klart bokas körning och provet som genomförs hos trafikverket.
Körningen börjar med manövrering där vi lär dig att kontrollera mopeden i olika situationer.
När manövreringen är okej, åker vi ut på landsvägen och kör, både smal krokig och större landsväg, på olika vägunderlag.

Nästa moment i den praktiska delen är inledande stadstrafik, där vi börja köra i ett lugnare område, med mycket fokus på placering och trafikregler.
Slutligen är det stadstrafik som gäller, då går vi igenom körning i cirkulationer, trafikljus och körfältsbyten.
 

SLUTPROV

När körningen är klar och godkänd, rapporteras du in till transportstyrelsen och du studera nu på egen hand genom elevcentralens repetitionstest inför sluttestet på trafikverket.
 
När det väl är dags för uppskrivning på trafikverket är det viktigt att du är där ca 30 minuter innan då du ska ta foto på plats som blir det fotot du får på ditt körkort. Skriver du godkänt resultat på provet får du ditt körkort hemskickat inom 5 arbetsdagar. 

KÖRKORT!!