MOPEDPAKET................................................................................4 595 kr
Innehåller 4 timmar praktisk utbildning och minst 8 timmar teoretisk utbildning, samt litteratur.

EXTRALEKTIONER...........................................................................715 kr
Vid behov av fler körlektioner för att bli godkänd på de olika körmomenten, måste fler körlektioner köpas till.
Lektioner är 60 minuter långa.