Handledarutbildning..............................445 kr/person