B96-behörighet innebär att du som innehar detta körkort får köra med en fordonskombination av personbil eller lätt lastbil med tungt släp där totalvikten av hela kombinationen får överstiga 3 500 kg. Totalvikten av hela kombinationen får inte överstiga 4 250 kg.

Du får med Kombinationen bil och släp alt. lätt lastbil och släp:

  • Överstiga gemensam totalvikt på 3 500 kg
  • Max inneha en gemensam totalvikt 4 250 kg

För att få övningsköra för utökad behörighet B (B96), Krävs följande:
  • Du har Bilkörkort (behörighet B)
Eller
  • Har körkortstillstånd för behörighet B
  • Är 17 år och 6 månader
 

För att erhålla en utökad-B-körkort krävs godkänt resultat på följande:

  • Körprov
  • Utökad Säkerhetskontroll
  • Körning i och utanför tätort

Körprov

1. Utökad säkerhetskontroll
Körprovet börjar med att du får genomföra en säkerhetskontroll där sammankoppling av bil och släp ingår. När provet inleds ska bilen och släpet stå sida vid sida, och inte i led.

Förarprövaren kommer att ställa frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

3. Körning i och utanför tätort
När säkerhetskontrollen är godkänd och klar är nästa del att köra iväg inom och utanför tätort. Här visar du att du kan köra miljöanpassat och trafiksäkert. Körningen pågår i ca 25 minuter.

När du kommer tillbaka till startplatsen koppla du av släpet och parkerar bilen i ursprungsläge, dvs bredvid släpet.

Blir du godkänd samt inneha ett godkänt teoriprov säger vi GRATTIS till ditt nya körkort!