BE behörighet innebär att du som innehar detta körkort får köra med en fordonskombination av bil eller lätt lastbil med tungt släp där totalvikten av hela kombinationen får överstiga 3 500 kg. Totalvikten av hela kombinationen får inte överstiga 7 000 kg.

Du får med Kombinationen bil och släp alt. lätt lastbil och släp:
 • Överstiga gemensam totalvikt på 3 500 kg
 • Max inneha en totalvikt 7 000 kg

För att erhålla ett BE-körkort krävs godkänt resultat på följande:
 • Kunskapsprov (teori prov)
 • Körprov
 1. Utökad Säkerhetskontroll
 2. Särskilt manöverprov
 3. Körning i och utanför tätort

Kunskapsprov

Provet skrivs på trafikverket och kostar 325 kr. Provet består av 60 frågor varav 5 frågor är testfrågor som inte räknas med, du vet inte och får heller inte reda på vilka frågor som är testfrågor så gör ditt bästa på provet.

Utav de övriga 55 frågorna krävs 44 rätt för att uppnå ett godkänt resultat.

Kunskapsprovet behandlar frågor om:

 • fordonskännedom och manövrering
 • miljö
 • trafiksäkerhet
 • trafikregler
 • personliga förutsättningar.

Körprov

1. Utökad säkerhetskontroll
Körprovet börjar med att du får genomföra en säkerhetskontroll där sammankoppling av bil och släp ingår. När provet inleds ska bilen och släpet stå sida vid sida, och inte i led.

Förarprövaren kommer att ställa frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

2. Särskilt manöverprov
Före körningen i trafik ska du göra ett manöverprov. Du får använda högst 10 minuter för hela manöverprovet.
Om förarprövaren bedömer att det finns brister i din manövrering avbryts körprovet och det blir då inte godkänt.

Det särskilda manöverprovet kan göras i två olika varianter, i båda varianterna är målet att backa in ekipaget i ett garage uppsatt av korner. 

Den ena varianten går ut på att rakbacka ca två ekipaglängder och därefter svänga in ekipaget i ett garage som kan vara mellan 0-45 graders vinkel ifrån startposition.

Den andra varianten går ut på att rakbacka ca en ekipaglängd och sedan genomföra en sidoförflyttning en hel ekipagebredd åt antingen höger eller vänster in i ett garage av koner.

3. Körning i och utanför tätort
Blir manöverprovet godkänt är nästa del att köra iväg inom och utanför tätort. Här visar du att du kan köra miljöanpassat och trafiksäkert. Körningen pågår i ca 25 minuter.

När du kommer tillbaka till start platsen koppla du av släpet och parkera bilen i ursprungsläge, dvs bredvid släpet.

Blir du godkänd samt inneha ett godkänt teoriprov säger vi GRATTIS till ditt nya körkort!

Teori hos oss

När du skriver in dig hos oss så får du tillgång till något som heter "elevcentralen" . Där loggar du in och övar tillsammans med dina studieböcker på teorifrågor. Vi går igenom grundligt hur det fungerar och vad som krävs av dig när du skriver in dig hos oss.

Om teorin känns svår på något sätt finns det möjlighet att köpa till teorilektioner. Dessa lektioner går ut efter dina önskemål, du väljer själv hur du vill att vi ska lägga upp lektionen, vill du ha extra hjälp med teorifrågorna och sitta gemensamt med läraren så gör vi det under teorilektionen eller om du istället vill diskutera något av de ämnen som du känner är svårt så löser vi det också under teorilektionen.

Som sagt du väljer vad teorilektionen ska handla om och vi styr upp och se till att du får den hjälp du behöver.

Körning hos oss

Varje körlektion är 50 minuter lång och vi utgår från trafikskolan om inget annat har blivit överrenskommet. Första lektionen visar vi hur ihopkoppling av ekipaget går till och därefter går vi igenom säkerhetskontrollen.

Varje lektion efter det börjar alltid med att du kopplar och genomför säkerhetskontrollen, därefter följer vi utbildningsplanen och övar på trafiksäker och miljöanpassad framförande av ekipaget samt övning på backning både i trafik och på manöverbana. 

När vi känner att du behärskar detta bokar vi prov tillsammans.